Kategoriler
Hayat & Kültür

İşgal altındaki Türkiye

kaynak: www.saadet.org.tr

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Kategoriler
Hayat & Kültür

Sandy Kasırgası

Birleşik Devletler’den ve komşu ülkelerinden Sandy Kasırgası geçti. Olayın vahameti fotoğraftan net bir şekilde anlaşılıyor. Sadece ABD’de 50 milyar dolar zarar olduğu belirtiliyor. Bu arada Esad destekli Suriyeliler Kasırgayı üstlenmişler.

Ülke

Ölüm

Kayıp

Hasar (in USD)

 ABD 106 1 $50 nilyar  (tahmini)
 Haiti 54 21 Bilinmiyor
 Küba 11 0 $80 milyon
 Bahamalar 2 0 $300 milyon (tahmini)
 Kanada 2 0 Bilinmiyor
 Dominik Cumhuriyeti 2 0 Bilinmiyor
 Jamaika 1 0 $55.23 milyon (tahmini)
 Bermuda 0 0 Bilinmiyor

Toplam

178

22

>$50 milyar (tahmini)